Køb bøgerne


De danske bøger

Bøgerne kan købes i enhver boghandel og også på internettet  – f.eks. hos www.saxo.com via disse link: 

Bogen om Indien findes i følgende formater:

 • Paperback med flapper:
  ISBN 978-87-999608-0-4
 • E-bog:
  ISBN 978-87-999608-1-1

Find den som:

Bogen om Flow findes i følgende formater:

 • Paperback med flapper:
  ISBN 978-87-999608-2-8
 • E-bog:
  ISBN 978-87-999608-3-5

Find den som:

Særlige tilbud til undervisning: 

Klassesæt: Se mere om “klassesæt” hér

Den engelske bog

The Spiritual Wisdom of India, New Volume 1

Formater:

 • Hardcover versionen:
  ISBN 978-87-999608-7-3
  EAN 9788799960873
 • Softcover version – Paperback:
  ISBN 978-87-999608-6-6
  EAN 9788799960866
 • E-Bog:
  ISBN 978-87-999608-8-0
  EAN 9788799960880

Hvor den kan købes:

Barnes&Noble:

Alle udgaver af bogen kan købes på f.eks. barnesandnoble.com.
Hver bogtype listet nedenfor fungerer som et link til det sted på denne hjemmeside, hvor den kan købes:

Amazon:

Paperback-udgaven er til salg på Amazon i de følgende lande: USA, England, Frankrig, Tysklind, Italien, Japan, Canada, Spanien.
Kindle e-bogen er til salg på Amazon i hele verden.

Hvordan man finder bogen på Amazon:
Indsæt i søgefeltet ISBN-nummeret eller EAN-nummeret for det bogformat, du ønsker at finde. 

Nogle gange er det kun EAN-nummeret – uden “EAN” foran – som kan benyttes, som fx for e-bogen er dette nummer: 9788799960880

Alle ISBN- og EAN-numrene kan ses højere oppe på denne side.
EAN-nummeret er det samme som ISBN-nummeret uden tankestregerne.

Links:

Herunder er der links til bogen på Amazon i USA og i England og til e-bogen i Indien:

USA:

UK:

Indien: